Välkommen till Friska bin

Sveriges gemensamma plattform för bihälsa.

NYTT PÅ FRISKA BIN

Skötseltips i april

För de flesta innebär april månad en första chans att inspektera bisamhället. En dag med 10 till 15 grader varmt och vindstilla väder ger ett utmärkt tillfälle att öppna bikupan. Börja med att...

läs mer

Ny beredskapsgrupp för sammetsgetingen bildad

Ny beredskapsgrupp för sammetsgetingen bildad Sammetsgeting (Vespa velutina) är en bålgetingart från Asien och känd bland biodlare för sin predation på honungsbin. Den är sedan 2004 etablerad i...

läs mer

LÄS FLER NYHETER HÄR

BIGÅRDEN

Bigårdens placering och utformning kan påverka binas hälsa. Att välja en bra plats för bina är viktigt för deras välmående, minskad smittorisk och vinteröverlevnad. Det är också viktigt för att underlätta biodlarens skötsel av bina och sin egen ergonomi vid arbete i bigården. Brister i detta kan också påverka binas hälsa. På sidorna om Bigården hittar du värdefulla tips på hur utformningen av bigården kan ske och vad man ska tänka på för att skapa så optimala förutsättningar som möjligt för bina på den plats de står. Vi tar upp hur felflygningar och röveri kan begränsas samt vad man kan tänka på för undvika skadegörare och störningar under vintern. Här kommer vi också prata om smittskyddsbarriärer med mera.

BINA

Passionen för bina och viljan att de ska må bra är självklar för de flesta biodlare. Men bina kan också bli sjuka, drabbas av svält eller angripna av parasiter och skadegörare. Här går vi igenom alla de sjukdomar och tillstånd av ohälsa som bina kan drabbas av. Här kan du få hjälp att identifiera olika symptom och tips på behandling av sjukdomstillstånd. Vi går också igenom hur ett flertal sjukdomar kan förebyggas och hur skadegörare så som getingar, myror m.fl. kan hållas borta. 

BIODLAREN

Den största spridaren av sjukdomar inom biodlingen är tyvärr biodlaren. Genom flytt av bisamhällen, ramar, drottningförsändelser, arbete i alla kuporna med samma redskap mm så sprids effektivt bakterier, svampar och virus till nya bisamhällen. Här fokuserar vi på skötselmässiga åtgärder som biodlaren kan göra för att hålla sina bisamhällen friska. Att ha goda rutiner för smittskyddsarbetet är viktigt! Här hittar ni hur man upprättar en bihälsoplan, rutiner för vaxhantering samt diverse egenkontrollprogram för biodling 

LAGSTIFTNING

Det finns regler gällande honungsbin som vi alla biodlare måste följa. Syftet med reglerna är att förhindra att vissa sjukdomar och skadegörare sprider sig fritt. Det är Jordbruksverket som är ansvarig myndighet i fråga om sjukdomslagstiftningen för bin, men du som innehavare av bin har alltid ansvaret för djurens hälsa. Du har också ett ansvar i att arbeta förebyggande för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Här finner du länkar till den samlade lagstiftningen rörandes bisjukdomar och smittförebyggande arbete i Sverige. 

RÅDGIVNING

Via friskabin.se erbjuds alla biodlare möjlighet till rådgivning kopplade till bihälsa. Personlig rådgivning eller som föreningsaktivitet kan bokas hos de regionala rådgivarna på sidan. Nationellt kan man också vända sig till Bihälsokonsulenten på Jordbruksverket eller som medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund till dess Bihälsoutvecklare. 

SAMARBETSPROJEKT MELLAN: